Telefon Hemen Ara
Türkçe İngilizce Arabic
Türkçe İngilizce Arabic

Guatr

Guatr

 

Tiroid bezi boynun ön tarafında bulunur ve tiroid hormonu salgılar. Tiroid bezinin fonksiyonel ve yapısal hastalıkları farklılıklar gösterir. Tiroid bezinin az hormon salgılamasına Hipotiroidizm, fazla hormon salgılamasına Hipertiroidizm (zehirli guatr) denir. Tiroid bezinin hacmen büyümesi ve içerisinde nodül adı verilen bezelerin olmasına da Guatr adı verilir.

Tiroid hormon bozuklukları nelerdir?

Tiroid hormonu vücudun çalışma düzenini dinanizmini sağlar. Az salgılandığında metabolizma yavaşlar ve kilo artışı, vücutta su tutma, hareketlerde yavaşlama, bağırsak hareketlerinde yavaşlama, kabızlık, ciltte kuruluk görülebilir. Tiroid hormonu fazla salgılandığında ise metabolizma artar ve aşırı hareketlilik, kalbin hızlı atması, çarpıntı, aşırı terleme, ellerde titreme, iştah artışına rağmen kilo kaybı görülür. Tiroid hormon bozuklukları ilaçlarla medikal tedavi edilir.

Guatr nedir?

Tiroid bezinin hacmen büyümesine Guatr denir. Tiroid bezinin içerisinde nodül adı verilen bezeler oluşabilir. Bu nodüller bazen aşırı hormon salgılayabilirler. Bunlara Toksik nodül denir, yani halk arasındaki tabiriyle “zehirli guatr”. Tiroid nodüllerinin sayılarının birden fazla olması ve büyük olmasına Multi Nodüler Guatr denir. Multi Nodüler Guatr hastalarında boyunda dışarıdan görülen şişlik görülebilir. Buna “dış guatr” da denmektedir. Boyunda dışarıdan hiçbir şişme belirtisi olmadan büyüyen guatrlara da “iç guatr” denir. Tiroid bezinin büyümesi ile hormon salgılanması arasında bir bağlantı yoktur. Kan tahlilleri normal, hormon değerleri normal olan guatr olabilir.

Guatr teşhisi nasıl konulur?

Guatr teşhisinin en kolay ve güvenilir yöntemi Ultrasonografidir. Günümüzde tiroid nodülleri Ultrasonografinin yaygın olarak kullanılması ile küçük boyutlardayken tespit edilmektedir. Ultrasonografi ile tiroid bezinin büyüklüğü, içerisinde nodül varlığı ve dokusu rahatlıkla görülebilmektedir. Bunun yanında sintigrafi ve Tomografi de diğer teşhis yöntemlerindendir. Ultrason eşliğinde yapılan biyopsilerle nodülün kanser olup olmadığı da tespit edilebilir.

Tiroid kanseri nedir?

Tiroid bezinden kanserlere verilen isimdir. Tiroid bezinin içerisindeki nodüller bazen kanser olabilirler. İnce Ultrason Üniv. İntorasyon Biyopsisi (İİAB) yapılışı kanseri teşhisi konulur. Tierno kanserleri ülkemizde Çernobil kazasından sonra daha fazla ortaya çıktığını söyledi. Neyse ki tiroid kanserilerinin büyüklüğünü agresif seyretmezler. Tiroid kanserlerinden ölüm oranı diğer kanser türlerine göre çok düşüktür. Tiroid kanserleri cerrahi tedaviden fayda görürler. Ameliyatın temizlenmesi Radyoaktif iyot tedavisiiyle de vücutta kalan tüm tiroid bazi onları de yok edebilir ve hastalıktan kurtulunabilir.

Tiroid (Guatr) ameliyatları nasıl yapılır?

Tiroid bezinde nodül varlığında olan bir iğne biyopsisinin bulunduğu Tiroid kanseri ya da şüphesi varsa hastaya Toplam Tiroidektomi yapıldı. Yani tiroid bezinin tamamen alınmış. Eğer tiroid bezinde büyük nodüller varsa, takiplerde daha da büyüyorsa, nefes borusuna baskı yapıyorsa, dışarıdan uzakta haldeyse, biyopsi nedeni negatif olsa bile yine de ameliyat olur. Tiroid bezinin sadece bir yerinde nodül varsa tek tarafta tiroidektomi yapılır. Guatr ameliyatlarında çocukluk dönemi küçük bir kesiden tiroid bezi çıkarılır. Ameliyat sonrası bir gün hastanede kalınır ve bir iki gün önce rutin günlük hayata dönülür.

Guatr ameliyatının riskleri nelerdir?

Guatr ameliyatlarında en çok korkulan sorun ses kısıklığıdır. Ses tellerinin (vokal kordlar) hareketini bilgisayarda sinir hemen tiroid bezinin orada yer alıyor. Bazen de tiroid bezinin içerisinden geçebilir. Ameliyatlarda bu sinir hem sağda hem de sol tarafta görünür ve ona zarar vermeden (guatr) tiroid bezi alınır. Bazen istenmeden sinirde olabilir, bu tarafta ses kısıklığı görülebilir. Ses kısıklıklarının olmasını da birkaç ay içerisinde düzelir, ancak devam edebilir olabilir. Bu oran% 1 boyuncadır. Bu komplikasyonun önlenmesi için yeni bir cihaz geliştirildi. Sinir monitörizasyonu denilen bu cihazla ses tellerine giden sinirin yeri ve anatomik seyri ameliyatta bulma yaklaşımı, bu araştırma daha ayrıntılı olarak ameliyat gerçekleştiriliyor. Bulanık sinir hasarı ve ses kısıklığı riski en aza indiriliyor. Diğer Bir Sorun Da Operasyon Sonrası Kalsiyum Düşüklüğüdür. Bu da geçici geçicidir. İlaçlarla kalsiyum takviyeleriyle rahatlıkla tolere edilebilir. Kalıcı kalsiyum düşüklüğü çok nadir olur.