Telefon Hemen Ara
Türkçe İngilizce Arabic
Türkçe İngilizce Arabic

Gastroözefageal Reflü Hastalığı

Gastroözefageal Reflü Hastalığı

Gastroözefageal Reflü Nedir?

Mide içeriğinin ve mide asidinin mideden özefagusa (yemek borusuna) doğru geri kaçışı gastroözefageal reflü hastalığı olarak adlandırılır. Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma (heartburn) şikayeti ile başvurabilirler. Bunun yanında ağza acı su gelmesi de olur. Bu durum yemek borusunda hasara yol açar ve yanma hissine sebep olur. Gastroözefageal reflü hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkça rastlanan bir hastalıktır. 

Gastroözefageal Reflü Belirtileri Nelerdir?

Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü, ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma da görülür. Reflü öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir. 

Gastroözefageal Reflü Nedenleri Nelerdir?

Gastrtoözefageal reflü hastalığının en bilinen nedeni Hiatal hernilerdir (mide fıtığıdır). Diyafragma üzerindeki yemek borusunun geçtiği açıklıkta anormal genişleme, gevşeme sonucunda midenin göğüs boşluğuna doğru yukarıya fıtıklaşmasıdır. Reflü hastalığı için mutlaka mide fıtığı olması gerekmez. Alt özefagus sfinkterinin gevşemesi de mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına yol açıp reflü şikayetlerine yol açar. 

Gastroözefageal Reflü Teşhisi Nasıl Konulur?

Reflü belirtileri olan hastalarda yapılacak üst gastrointestinal sistem endoskopi çok önemlidir. Bu işlemde reflünün yemel borusuna yani özefagusa verdiği hasar görülür ve değerlendirilir. Gerekirse biyopsi alınarak Barret özefagus gelişip gelişmediği incelenir. Bunun yanında pH metre, manometrik çalışma ve kontrastlı özefagus mide filminin de çekilmesi çok değerlidir. 

Gastroözefageal Reflünün Tedavisi Nedir?

Reflü tedavisinde en önemli nokta yaşam tarzında değişiklik yapmaktan geçer. Birçok insan, yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlarla reflüyü kontrol altında tutabilirken bazı hastalarda ise cerrahi girişim gerekmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri şu şekilde olmalıdır; yatmadan önce yemek yenmemelidir, akşam yemeğini erken yemek, yağlı yiyeceklerden uzak durmak, sigara içmemek, çikolata, soğan,  kahveden uzak durmak, fazla kilolardan kurtulmak, yastık başını yükseltmek veya iki yastıkla yatmak.

Bunun yanında ilaç tedavileri de önemlidir. Proton pompa inhibitörleri, H2 reseptör blokerleri ve antiasitler mide asiditesini azaltarak, mide içeriği yemek borusuna kaçsa bile vereceği hasarı azaltırlar. 

Bunlara rağmen şikayetleri gerilemeyen, endoskopide özefajit bulgusu görülen hastalara, hiatal hernisi (mide fıtığı) olan hastalara cerrahi uygulanır. Anti-reflü ameliyatları laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Bu ameliyatın adına Nissen Fundoplikasyonu denir.  Hiatus hernisi ameliyatında alt özefageal kapakçık daraltılır ve midenin fundus kısmı da özefagus etrafına sarılır ki hem mide göğüs boşluğuna fıtıklaşamasın hem de mide asidi, içeriği yemek borusuna geçemesin.